Deelname Risicostratificatie onderzoek – Huisartsenpraktijk Bonekamp & van der Mispel – Zeist
Tollenslaan 30 3702 GV Zeist Tel:0306915454 0306922954 Spoed toets 1
Header afbeelding

Terug naar overzicht

Deelname Risicostratificatie onderzoek

Onze praktijk doet mee aan risicostratificatie onderzoek van het Jan van Es instituut en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Risicostratificatie is een statische methode, toegepast op individueel patiëntniveau, om de patiëntengroepen die de meeste baat hebben bij een bepaalde interventie te identificeren.

Voor dit onderzoek worden anonieme gegevens vanuit de huisartsenregistratie van de verschillende deelnemende zorgpartijen gebruikt. Gegevens betreffen onder andere leeftijd, geslacht, diagnose- en medicatiegegevens. Op basis van deze gegevens worden individuele risicoscores gegenereerd. De gegevens kunnen nooit de beveiligde omgeving op persoonsniveau verlaten, zelfs niet anoniem. Dit betekent dat de resultaten van dit onderzoek niet terug te herleiden zijn naar individuen.

Voor meer informatie over het onderzoek klik hier.

Publicatiedatum: 30-07-2021