Indicatie aanvragen – Huisartsenpraktijk Bonekamp & van der Mispel – Zeist
Tollenslaan 30 3702 GV Zeist Tel:0306915454 Spoed toets 1
Header afbeelding

Indicatie aanvragen

In vier stappen naar langdurige zorg (indicatie aanvragen via CIZ)

Stap 1. De aanvraag

U heeft een blijvende zorgbehoefte. Dit betekent dat u de hele dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft.

Hoe doe ik een Wlz-aanvraag?

Een Wlz-aanvraag doet u digitaal via www.ciz.nl. U kunt ook per post een aanvraag doen. Voor een Wlz-aanvraag is onder andere nodig:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
  • (Medische) gegevens over u/uw situatie, zoals een diagnose.
  • Uw zorgplan (indien aanwezig).

Een uitgebreider overzicht staat op de pagina Ik wil een aanvraag doen voor cliënten.

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Vult u het formulier voor iemand anders in?

Stuur dan een ondertekende machtiging mee. Kijk bij de veelgestelde vragen voor informatie over machtigingen en wettelijke vertegenwoordiging.

Aanvraag verstuurd?

U ontvangt zo spoedig mogelijk de ontvangstbevestiging.

Stap 2. Contact met het CIZ

Is de aanvraag volledig?

U ontvangt (in principe) binnen zes weken een besluit.

Is extra informatie nodig?

Dan vragen wij dit telefonisch of schriftelijk op. Of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek bij u thuis of tijdens het spreekuur. Uw mantelzorger of iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

Stap 3. Het indicatiebesluit

  • Het besluit wordt mondeling aan u toegelicht.
  • U ontvangt (in principe) binnen zes weken het besluit, per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ.
  • Het zorgkantoor ontvangt bericht als u toegang heeft tot de Wlz.

Stap 4. Het zorgkantoor kan helpen

Vanaf nu regelt u de zorg met het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor kan u bijvoorbeeld helpen met de volgende vragen:

  • Hoe wilt u de zorg ontvangen? Bijvoorbeeld thuis (met een pgb of zorg in natura) of in een instelling.
  • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Cliëntondersteuning

Iedere cliënt heeft recht op hulp van een cliëntondersteuner. Deze helpt u met informatie, advies en bemiddeling. Als u een indicatie aanvraagt voor zorg vanuit de Wlz, heeft u recht op cliëntondersteuning vanuit uw gemeente. Als u toegang heeft gekregen tot de Wlz, kunt u voor cliëntonderstuning terecht bij het zorgkantoor in uw regio.

Meer informatie?

Bekijk de folder Heeft u blijvend zorg nodig? Over de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze kunt u ook bestellen. Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u meer informatie over zorg uit de Wlz.